Endüstri 1.0’dan 4.0’a Doğru!


Merhabalar,

Daha önce IOT yani Nesnelerin İnterneti yazımla da bu konuda sizlere bilgi vermek istemiştim. Şimdi biraz daha derinlere giderek Endüstri 4.0 nedir ve nasıl hayatımıza adapte oldu bu soruların cevaplarını almaya çalışalım.

İlk olarak 2011 yılında Hannover Fuarında Alman hükümetinin üretim ve bilgisayarlaşmaya teşvik etme ve ileri teknolojiyle yapılandırma projesi olarak kabul edilen bu sanayi devrimine Endüstri 4.0 denir.  Ülkede 200 milyon Euro bütçe ayrılan bu süreç, devlet tarafından da büyük destek görüyor. Kısacası; Almanya’dan yükselen Endüstri 4.0, gelişmiş ülkeler için yeni bir umut ve iyi bir örnek olarak konumlandırılıyor. Çin, Almanya’nın liderliğinde başlayan Dördüncü Sanayi Devrimi’ni en kısa zamanda yakalamaya odaklanan ülkeler arasında yer alıyor.Modern teknolojinin gelişmesiyle 3D yazıcılar drone’lar ve makinelerin, otomasyon sistemlerinin gelişmiş internet teknolojisi ile mobil cihazların yaygınlaşmasıyla beraber kendi aralarında daha uyumlu haberleşerek hatasız bir üretim sistemi meydana getirerek günümüz Teknolojisi Endüstri 4.0 çağına ulaşmıştır.

Peki bu gelişme nasıl oldu? 4.Sanayi devrimi olarak da adlandırılan Endüstri 4.0 dan önceki gelişmeler nasıl olmuştur? Biraz bunlara göz atalım.

Endüstriyel devrim süreci geçmişten günümüze 4’e ayrılıyor. Endüstri 1.0 olarak da adlandırılan birinci süreçte, su ve buhar gücü kullanımı ile çalışan mekanik sistemler vardı. ( 1750 – 1830 yılları arasında İngiltere’de çıkmıştır.)

Endüstri 2.0 olarak isimlendirilen ikinci süreçte  ise elektrik enerjisinin kullanılmaya başlaması ile seri üretime geçiş oldu. (1870 İlk hareketli band sistemi kullanımı)

 • (19. Yüzyıl) 1840 Telgraf ve 1880 Telefon İcatları
 • 1920 Taylorizm (Bilimsel yönetim)

Üçüncü ve şu an genel olarak yaşanan endüstri 3.0 süreci ise,  elektronik ve bilişim teknolojilerinin entegre kullanılması ile başladı. (1969 İlk programlanabilir yönetim sistemi SPS).

 • 1971 İlk mikro bilgisayar (Altair 8800)
 • 1976 Apple I (S. Jobs ve S. Wozniak)

 

Yeni başlayan dördüncü süreçte ise sanal ve fiziksel sistemler entegre olarak kullanılacak. İnternete bağlı her nesnenin üretim alanında daha fazla kullanımını içeren bu trend ile birlikte endüstriyel alanda köklü değişimler olacak ve “Dördüncü Endüstri Devrimi – Endüstri  4.0” olarak nitelendirilen yeni bir dönem başlayacak. İnternetin üretimde kullanılması, iş geliştirmeden mühendisliğe birçok yeniliği de beraberinde getirecek.

 • 1988 AutoIDLab. (MIT)
 • 2000 Nesnelerin İnterneti
 • 2010 Hücresel Taşıma Sistemi
 • 2020 Otonom Etkileşim ve Sanallaştırma

 

Kısaca özetleyecek olursak,

 1. Sanayi devrimi yani Endüstri 1.0’ı üretimin makineleşmesi,
 2. Sanayi Devrimi yani Endüstri 2.0’ı üretimin serileşmesi,

3.Sanayi Devrimi yani Endüstri 3.0’ı üretimin otomasyonu  ve sayısallaşması olarak tanımlayabiliriz.

4.Sanayi Devrimi olan günümüz trendi Endüstri 4.0 genel olarak 3 yapıdan oluşmaktadır. Bunlar;

 • Nesnelerin İnterneti
 • Hizmetlerin İnterneti
 • Siber – Fiziksel Sistemler

Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fabrikalar kapsamında, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak ve merkezi olmayan kararların verilmesi hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti sayesinde siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime geçip işbirliği içinde çalışabilecektir. Hizmetlerin interneti ile hem iç hem de çapraz örgütsel hizmetler sunulacak ve değer zincirinin kullanıcıları tarafından değerlendirilecektir. Bu gelişmelerle üretim tesisleri; makinelerini, depo sistemlerini, araç-gereçlerini küresel ağlara dönüştürecekler. Üretimde akıllı cihazlar birbirleri ile gerçek zamanlı etkileşim kurarak daha verimli halde çalışacaklar. Böylece ürün geliştirme aşamasında;  tasarımdan gerekli malzeme kullanımına, pazarlamadan sevkiyata birçok süreçte daha şeffaf ve birbirine bağlı bir sistem kurulacak. Birbiriyle konuşan, bağlantılı ma­kineler ürünün kalite kontrolünü yapıp üretim sürecindeki hataları daha hızlı tespit etmeyi sağlayacak .Tüm bu sürecin yönetildiği akıllı fabrikalarda büyük veri anali­ziyle üretim daha verimli hale gelecek.

Peki Endüstri 4.0’ın faydaları nelerdir?

 • Sistemin izlenmesinin ve arıza teşhisinin kolaylaştırılması
 • Sistemlerin ve bileşenlerinin öz farkındalık kazanması
 • Sistemin çevre dostu ve kaynak tasarrufu davranışlarıyla sürdürülebilir olması
 • Daha yüksek verimliliğin sağlanması
 • Üretimde esnekliğin arttırılması
 • Maliyetin azaltılması
 • Yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi

Böylelikle,

Sistemler insan iş gücünden ziyade daha çok teknoloji odaklı akıllı makine kontrolüne geçecek ve böylelikle otonom fabrikalar kurulabilecek. İş gücü sayısı azalacak ve bu noktada sosyo-ekonomik değişimler baş gösterecek. Niteliksiz işçi sınıfı neredeyse bitecek.


Bilal GÜL

"Umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim." Mustafa Kemal ATATÜRK

Bir yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar Bilim ve Teknoloji