Endüstri 4.0: Nesnelerin İnterneti (IoT)


Internet of Things (IOT) concept with hand holding modern white and silver smart phone. Connected devices in the cloud as technology background

Z Kuşağı

“Z nesli, 2000 yılı ve sonrası doğanlara denir. Günümüzde yaygın olan akıllı telefonlar, ipad’ler ya da tablet bilgisayarlar ile her alanda aktifler. Özellikle internet aracığıyla sosyalleşmeyi tercih ediyorlar. Diğer nesillerden farklı olarak, internet ve teknoloji ile doğdukları tabir edilir.” Şu anda Z kuşağında olduğumuz hesaba katılırsa gündemin konusunun endüstri 4.0 olması kaçınılmazdır.

Endüstri 4.0

Dördüncü endüstriyel devrim olarak (Endüstri 4.0), donanım ve yazılımların internet veya diğer ağ teknolojileri vasıtasıyla imalat süreçlerini izlediği, analiz ettiği ve yönettiği bir yaklaşım getiriyor.

Endüstri 4.0 Almanya’daki üniversiteler, şirketler, işçi sendikaları ve hükümet organları koalisyonu tarafından kabul edilen bir terimdir. Bu “Endüstri 4.0” inisiyatifi, sadece Almanya’da değil, aynı zamanda dünya çapında ülkenin imalatın geleceği vizyonunu temsil ediyor. Bu ortak girişimin amacı, “akıllı fabrika” teknolojisi geliştiricisi olarak ülkeyi lider konumda tutmaktır.
Endüstriyel IoT ve Endüstri 4.0‘ın esas neden sonuç ilişkisine sahip olduğunu söylemek yerinde olur. Yani Endüstriyel IoT dördüncü endüstriyel devrimin temelini oluşturacak ve dördüncü sanayi devrimine neden olacaktır. Fakat pratik bir mesele olarak bu bekleyen devrim evrimsel bir biçimde ortaya çıkacaktır. Şirketler adım adım, aşamalı olarak uygulayacaklardır.

Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin interneti, akıllı cihazları internet aracılığıyla birbirine bağlayarak, verilerin kontrol edilmesini ve uygulama sürecinin istenilen şekilde yürütülmesini sağlayan bir paradigmadır. Uzaktan algılama, performans izleme görevleri yürütme özellikleri olan nesnelerin internetinin uygulama alanları bazı alanlarda sınırlı kalsa da endüstri, enerji sistemleri, ev otomasyonu, lojistik, sağlık, tarım gibi alanlarda uygulamalarıyla karşımıza çıkmaktadır.

Endüstride IoT

IoT sensörler, aktüatörler, kontrol sistemleri ve makine ağı ile endüstride üretim ve tedarik zinciri ağlarının gerçek zamanlı optimizasyonu ile ilgilenir. Proses endüstrilerinde gelişmiş verimliliği ve güvenli dağıtım sistemini elde etmek için dijital kontrolörler kullanarak proses kontrollerini, hizmet bilgi sistemlerini ve operatör araçları otomatik hale getirir. Nesnelerin internetinin endüstrideki görevleri aşağıdaki gibidir.

► Gerçek zamanlı izleme ve süreçlerin kontrolü
► Özel iletişim ve internet teknolojileri ile akıllı makineleri, akıllı sensörleri, akıllı denetleyicileri görevlendirme
► Yüksek hassasiyetli otomasyon ve kontrol sayesinde güvelik, güvenilirlik ve güvenilebilirliği en üst seviyeye çıkartmak

Yazan: Ebru ÇELİK

Bir yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar Genel