Nanoteknoloji II


Enerji Alanındaki Gelişmeler

Nanoteknoloji, geleneksel enerji kaynaklarının kullanımında uygulama alanı bulduğu gibi Dünya’nın artan enerji ihtiyacını karşılamak için alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesinde de kullanılmaktadır. Birçok bilim insanı temiz, ucuz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi, enerji tüketiminin azaltılması ve enerji üretiminin doğal çevre üzerindeki zararlarının azaltılması için çalışmaktadır.

 • Nanoteknoloji ham petrolden benzin üretilmesinde verimi arttırmaktadır. Ayrıca daha verimli yanma ve daha düşük sürtünme ile otomobillerde ve elektrik santrallerinde benzin tüketiminin azalmasını sağlamıştır.
 • Karbon nanotüpler sayesinde çok daha düşük dirence sahip elektrik tellerinin üretilmesi için araştırmalar yapılmaktadır. Bu sayede elektrik hatları üzerinde transfer sırasında kaybedilen güç azaltılacaktır.
 • Nanoteknoloji sayesinde güneş panellerinin verimi arttırılacak ve fiyatları düşürülecektir. Yeni paneller kâğıt inceliğinde yapılabilecektir. Hatta son çalışmalar güneş panellerinin “boya” olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
 • Nanoteknoloji daha fazla enerji tutan, daha hafif, daha hızlı şarj olan ve daha uzun süre şarjlı kalan bataryaların üretilmesinde kullanılmaktadır.
 • Nanoteknoloji ile üretilen materyaller kullanılarak rüzgâr değirmenlerinin kolları daha uzun, daha güçlü ve daha hafif yapılmakta, böylece üretilen elektrik artmaktadır.
 • Üretilen verimli aydınlatma sistemleri enerji tüketimini dünya genelinde azaltmayı amaçlamaktadır. 

Çevre Islahı

Nanoteknoloji enerji üretiminde verimi arttırabileceği gibi çevresel atıkların tespit edilmesi ve temizlenmesi için bize yardım da edebilir.

 • Nanoteknoloji suyun içindeki kirliliğin, düşük maliyet ile tespit edilip temizlenmesini sağlayarak, temiz ve ucuz içme suyu ihtiyacının karşılanmasına olanak sağlayacaktır.
 • Kimyasal reaksiyonlar ile yer altı suyundaki endüstriyel kirleticileri zararsız hale getiren nanoparçacıklar geliştirilmiştir. Bu işlem suyun temizlenmek için dışarı pompalanmasına kıyasla çok daha ucuzdur.
 • Araştırmacılar potasyum mangan oksitten küçük teller ile örülmüş nano-kumaş “kâğıt havlular” üretmiştir. Bu havlular kendi ağırlıklarının yirmi katı petrolü emme kapasitesine sahiptir.
 • Uçak kabinlerinde kullanılan hava filtreleri Nanoteknoloji ile üretilmiş “mekanik filtrasyon” yapan filtrelerdir. Filtrelerin içindeki fiber materyaller nano-ölçekte gözeneklere sahiptir ve daha büyük parçacıkların geçişine izin vermez. Ayrıca filtrelerin sahip olduğu kömür tabakalar kokunun geçişini engeller.
 • Nanoteknoloji ile yapılan sensorlar ve solüsyonlar topraktaki ve havadaki kimyasal veya biyolojik ajanları eskisine göre çok daha hızlı ve büyük bir hassasiyetle tanımlamaktadır. NASA tarafından geliştirilen bir sensor, akıllı telefon uzantısı aracılığı ile itfaiyecilerin yangıların etrafındaki hava kalitesini ölçmelerini sağlamaktadır.
 • Mühendisler geliştirdiklerinano-gözeneklere sahip ince film zarlar ile enerji tasarruflu desalinasyonu (tuzdan arındırma) mümkün kılmıştır. Molibendumdisülfür (MoS2) isimli bu zar, normal filtrelere göre iki ile beş kat arası daha fazla su filtre etmektedir. 

Ulaşım Alanındaki Gelişmeler

Nanoteknoloji daha hafif, güvenli, akıllı ve verimli taşıtların yapılması için çok fonksiyonlu materyallerin üretilmesini vaat etmektedir. Ayrıca ulaşım altyapısının geliştirilmesi de araştırma konusu olmuştur.

 • Nano-mühendislik ile üretilmiş alüminyum, çelik, asfalt, beton ve diğer çimentomsu materyaller ve bunların geri dönüştürülmüş formları otoyolların ve diğer ulaşım altyapısı parçalarının ömürlerinin uzatılması, performans ve dayanıklılıklarının arttırılmasında gelecek vaat etmektedir. Gelecekte kendi kendisini tamir eden ve üzerinden enerji transferi yapılabilen yolar mümkün olacaktır.
 • Nanoteknoloji ile üretilmiş olan çok hafif ve çok güçlü materyaller bütün taşıtların üretiminde kullanılabilecek böylece taşıtların verimlilikleri arttırılabilecektir. Yapılan hesaplara göre bir ticari uçağın ağırlığındaki yüzde yirmilik düşüş yakıt tüketimini yüzde on beş azaltacaktır.

Görüldüğü gibi birkaç düzine yıla yayılan kısa yolculuğunda Nanoteknoloji büyük yol alarak hayatımıza girmiştir. Birçok bilimsel disiplinde ve farklı endüstrilerde kullanılan bu teknoloji gelecekte de ivmelenerek ilerlemeye devam edecektir.


0 yorum

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Benzer Yazılar Bilim ve Teknoloji